Novinky / News:

Shrnutí roku 2015

Rok 2015 se v naší chovatelské stanici nesl v duchu pohody, úspěchů a příjemných událostí. Hodně jsme cestovali po výstavách, častokrát jsme si naše cesty zpříjemnili třeba prodlouženým víkendem na pěkném místě a obklopeni dalšími přáteli z řad chovatelů jsme si vše maximálně užívali. Naší nejdelší cestou v roce 2015 byla společná výprava do Itálie na Světovou výstavu psů. Zde jsme strávili moc hezký týden, navštívili památky v Miláně, kde se výstava konala a celkově jsme to pojali jako relax. Perla na Světové výstavě získala známku výborná, byl jsem na ni moc pyšný, v takovém množství krásných psů, to považuji za veliký úspěch. Nejvíce mne však potěšilo, že jsem viděl spoustu krásných basetů, známých světových chovatelů a že jsem měl tu čest zúčastnit se osobně takové události. V průběhu roku se Perla vystavovala kromě Itálie také doma v Česku, na Slovensku v Rakousku a nebo v Polsku. K titulům, které Perla už měla z roku předchozího, jí v tomto roce přibylo hned několik dalších - Český, Slovenský a Polský šampion, šampion ČMKU, Český a Slovenský Grandšampion a také splnila podmínky pro udělení titulu Mezinárodní Šampion krásy C.I.B a Mezinárodní výstavní šampion C.I.E, tím pádem se může pyšnit i titulem Multi-šampion. Kromě toho získala několikrát CACIB, BOS a BOB. Mimo výstav Perla složila úspěšně své další zkoušky, tentokrát ZVVZ. Zatím co Perla poctivě cestovala po výstavách, Agneska s Jůlinkou odpočívaly doma, přišly si však také na své, rok jsme si zpříjemnili mimo jiných také třeba letním výletem do ZOO, kam jsme se vypravili s přáteli z chs. Štěmarali a všemi našimi psi. Rok 2015 byl nádherný.

The year 2015 has passed in the atmosphere of good humour, success and pleasant events at our kennel. We have travelled a lot at the exhibitions. We have often made our travels even more pleasant spending a longer weekend in a nice place. We were surrounded by our friends – breeders – and we enjoyed everything very much. Our longest travel in 2015 was our common journey to Italy to the World Dog Show. We spent a very nice week there, we visited sights in Milan where the show was held and we considered that as a good relaxation. Perla won the mark excellent at the World Dog Show, I consider this as great success in such a quantity of beautiful dogs. However, I was the most delighted to see so many beautiful bassets, so many well-known world breeders and I appreciate that I had the honour to take part in such an event. Besides Italy, Perla was also exhibited at home, in the Czech Republic, Slovakia and Austria, or in Poland. She added several titles to those she had had since the last year – the Czech, Slovak and Polish champion, ČMKU champion, Czech and Slovak Grand champion and she has also met the conditions to be awarded the titles International beauty champion C.I.B and International Show champion C.I.E so she can be proud of the title Multi-champion. Besides, she has won CACIB, BOS and BOB several times. Besides the exhibitions Perla has passed successfully other exams of hers, such as Hunting exams ZVVZ. During Perla´s successful travelling at the exhibitions Agneska and Jůlinka were relaxing at home but they had a good time, too. We made trips to the ZOO together with our friends from the kennel Štěmarali and with all our dogs. The year 2015 was simply beautiful.

Šampionáty / Championships

 • Perla Lady Barnett's - Český šampion / Czech champion
 • Perla Lady Barnett's - Slovenský šampion / Slovak champion
 • Perla Lady Barnett's - Český grand šampion / Czech grand champion
 • Perla Lady Barnett's - Šampion ČMKU / Czech ČMKU champion
 • Perla Lady Barnett's - Polský šampion / Polish champion
 • Perla Lady Barnett's - Slovenský grand šampion / Slovak grand champion
Šampionáty 2015
Šampionáty 2015
Šampionáty 2015
Šampionáty 2015
Šampionáty 2015
Šampionáty 2015

Výstavy / Dog shows

7. 2. 2015 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Leszek Salamon (PL)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, res. CACIB
8. 2. 2015 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Leoš Jančík (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
1. 3. 2015 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Jaroslav Matyáš (SK)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CACIB, BOS
9. 5. 2015 Klubová výstava Tábor (CZ) / Club show Tábor (CZ)
Rozhodčí / Judge: Jan Ryk (PL), Claudia Orlandi (USA)
 • Perla Lady Barnett's - V3 / Exc. 3
16. 5. 2015 CAC Swiebodzice (PL)
Rozhodčí / Judge: Aleksander Skrzynski (PL)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CCWC, Best bitch, BOB
23. 5. 2015 CACIB Litoměřice (CZ)
Rozhodčí / Judge: Stanislava Janická (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V2 / Exc. 2 , res. CAC
20. 6. 2015 CAC Klatovy (CZ)
Rozhodčí / Judge: Frnčová Lenka (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC
27. 6. 2015 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Havelka Tibor (SK)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB
18. 7. 2015 CAC Mladá Boleslav (CZ)
Rozhodčí / Judge: Libuše Ubrová (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V2 / Exc. 2 , res. CAC
22. 8. 2015 CACIB Bratislava (SK)
Rozhodčí / Judge: Dvořáková Věra (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC
23. 8. 2015 CACIB Bratislava (SK)
Rozhodčí / Judge: Lisbeth Mach (Ch)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1
29. 8. 2015 CACIB Mladá Boleslav (CZ)
Rozhodčí / Judge: Vreteničic Miodrag (CG)
 • Perla Lady Barnett's - V3 / Exc. 3
19. 9. 2015 CAC Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Dolejšová Olga (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V2 / Exc. 2 , CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz / National winner, BOB
26. 9. 2015 CACIB Wroclaw (PL)
Rozhodčí / Judge: Janusz Opara (PL)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CWC
10. 10. 2015 CACIB České Budějovice (CZ)
Rozhodčí / Judge: Otakar Vondrouš (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
31. 10. 2015 CACIB Praha (CZ)
Rozhodčí / Judge: Constantinos Andreou (CYP)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB
1. 11. 2015 CACIB Praha (CZ)
Rozhodčí / Judge: Vladimír Piskay (SK)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS
28. 11. 2015 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Miroslav Václavík (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, CACIB, BOS
29. 11. 2015 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Dvořáková Věra (CZ)
 • Perla Lady Barnett's - V1 / Exc. 1 , CAC, res. CACIB
Výstavy 2015
Výstavy 2015
Výstavy 2015
Výstavy 2015

Světová výstava Milano (IT) / World dog shows Milano (IT)

11. 6. 2015
Rozhodčí / Judge: Muller Barbara (CH)
 • Perla Lady Barnett's - V / Exc.
Výstavy 2015
Výstavy 2015
Výstavy 2015
Výstavy 2015

Lovecké zkoušky / Hunting test

17. 10. 2015 ZVVZ Mezinárodní zkoušky z vyhledávání, vyhánění a nahánění zvěře
 • Perla Lady Barnett's - 3. cena / III. price
Lovecké zkoušky 2015
Lovecké zkoušky 2015
Lovecké zkoušky 2015